Tuyển dụng

09:51 14-03-2020

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên

Giới tính: Nữ, Nam

...

09:49 14-03-2020

Mô tả công việc:
Tìm hiểu, khảo sát thị trường phần mềm.
Bán hàng
Trực điện thoại, kiểm tra email, chat...

...