Giới thiệu Công ty Văn Minh Số

1- Sứ mệnh:

Làm chủ công nghệ, sáng tạo ra các sản phẩm công nghệ số phục vụ tất cả các ngành nghề lĩnh vực trong cuộc sống; Sản phẩm của chúng tôi tập trung và giải pháp về ứng dụng, cơ sở dữ liệu thông minh, kết nối chia sẻ trên các tiêu chuẩn mở. Tạo ra các giá trị tốt nhất, mới nhất cho khách hàng.

- Công ty đề cao, phát huy nội lực sáng tạo để tạo ra các sản phẩm và giải pháp mới, tối ưu cho xã hội.

- Sản phẩm dịch vụ của công ty hướng tới sự phát triển bền vững của khách hàng.
2- Định hướng phát triển: 
Phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng công nghệ mới, công nghệ mở, có khả năng tích hợp và phát triển bền vững.

3- Sản phẩm dịch vụ: 

- Giải pháp phần mềm, cơ sở dữ liệu: xây dựng theo yêu cầu hoặc đóng gói

- Sản phẩm, Dịch vụ nội dung: Dữ liệu mở (Open Data), số hóa dữ liệu kho dữ liệu, tích hợp dữ liệu

Danh sách sản phẩm xem chi tiết tại đây.