CÔNG TY TNHH VĂN MINH SỐ

Trụ sở chính Bắc Giang
SỐ NHÀ 04, TỔ DÂN PHỐ PHÚ MỸ 2, PHƯỜNG DĨNH KẾ, TP BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG
Điện thoại: +84-0240-3511664 
Fax: +84
Email: vanminhso@gmail.com

Bản đồ: