THI CÔNG MẠNG, TÍCH HỢP HỆ THỐNG

- Thiết kế thi công các hệ thống mạng WAN, LAN cho cơ quan, tổ chức doanh nghiệp

- Thiết kế các mô hình mạng đặc thù cho doanh nghiệp