IWAY

IWAY là một công ty đi tiên phong trong việc ứng dụng, phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam và trong khu vực.

Các sản phẩm chính của IWAY như : Dịch vụ thư Zimbra CS; các dịch vụ nền tảng chuẩn mở như LDAP, Webserver....

Xem chi tiết tại địa chỉ: http://www.iwayvietnam.com/