iSoftco

iBom là một giải pháp phần mềm thuần Việt, có tính đột phá và sáng tạo cao, là một công cụ hiệu quả được ứng dụng trong công tác điều hành tổng thể các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt chuyên sâu trong quản lý dự án và thi công công trình.

iSoftco Profile 6Xem chi tiết tại:  http://www.isoftco.com/