Giới thiệu Công ty Văn Minh Số

1- Sứ mệnh: Làm chủ, sáng tạo trong công nghệ số; chia sẻ, kết nối, hợp tác trên toàn cầu để cung cấp các sản phẩm có tính đột phá, chất lượng cao với chi phí tốt nhất cho khách hàng. Góp phần xây dựng xã hội văn minh trên nền tảng công nghệ số.
2- Định hướng phát triển: 
    Phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng công nghệ mới, công nghệ mở, công nghệ cao, thân thiện môi trường, có tính cộng đồng cao.

3- Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, Tin cậy, Hợp tác
a) Sáng tạo: 
Công ty đề cao, phát huy nội lực sáng tạo để tạo ra các sản phẩm và giải pháp mới, tối ưu cho xã hội.
b) Tin cậy: 
- Công ty cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đúng cam kết với khách hàng, tạo niềm tin lâu dài, bền vững với khách hàng. Sự trung thực, trung thủy, tận tâm là các yếu tố chính để xây dựng niềm tin với khách hàng.
- Công ty đảm bảo sự tin cậy lâu dài với các đối tác trong các hợp tác.
- Mọi chế độ chính sách đãi ngộ của công ty đảm bảo sự minh bạch hợp lý, công bằng, nhân văn với mọi thành viên của công ty. Niềm tin là giá trị, văn hóa không thể thay thế của công ty. 
c) Hợp tác: Xây dựng đội ngũ nhân viên có tinh thần hợp tác, đoàn kết cao trong nội bộ công ty. Cam kết hợp tác chân thành, thiện chí cùng có lợi với các đối tác. Sự đoàn kết, chia sẻ sẽ tạo ra sức mạnh to lớn của chúng ta

4-  Đối tác: Các công ty công nghệ hàng đầu như FPT, IWAY,  iSoftco, Quasoft, Trung Anh ...
5- Bản sắc công ty:
- Nghiên cứu, sáng tạo: Phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học
- Đồng hành, đoàn kết: Đội ngũ nhân viên cùng nhau làm việc, cống hiến và hưởng thụ thành quả, trợ giúp nhau trong cuộc sống.
- Thiện nguyện: Là tiêu chí, mục tiêu quan trọng của công ty. Dù lúc khó khăn hay thành công, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng dành nguồn lực vật lực để làm thiện nguyện, tùy hoàn cảnh từng thời điểm. Làm thiện nguyện là niềm vinh dự, niềm vui, là khơi nguồn sức mạnh tinh thần của nhân viên công ty.